La creació d'un vídeo corporatiu curt, del tipus quebnormalment es posa a la home d'un web site corporatiu pot fer-se en aproximadament en 2 a 5 setmanes. El temps des de la primera trobada amb el client fins a tenir el vídeo acabat depèn bàsicament de les necessitats del client i nivell de la producció.

- Tipus de producció. Veure també Solucions vídeo

- Creació d'un guió acurat i cosensuat bamb elclient

- Selecció de textos o locucions

- Doblatge o subtitolació a més d'un idioma

- Desplaçaments i localitzacions necessàries
- Reunions de revisió i retoc
- Disponibilitat del client
- Dedicació en la post-producció, efectes 3D


Segurament fer un guió és una part aparentment poc productiva del procés i de vegades ingrata, però segur que cada minut invertit en polir el guió ens estalviarà molt temps, complicacions i finalment costos.
La durada del vídeo, en canvi, pot afectar relativament poc al temps per realitzar-lo.

Veure també  Passos per fer un vídeo d'empresa i  El pressupost de vídeo d'empresa

Creació

CreaciónDisposem d’un equip professional propi amb estudi d’àudio i vídeo per poder oferir la creativitat i la qualitat que la seva marca necessita. Podem orientar-lo sobre el producte audiovisual idoni segons sigui el seu objectiu.

Acabat

AcabadoDes del rodatge o la gravació fins al muntatge i edició sempre sota la supervisió del client. Producció de vídeo i d'àudio totalment a punt per ser aplicats com a contingut web útil, actual i original.

Promoció

PromociónGoogle és sensible també als vídeos i existeixen diversos canals de difusió dintre l’entorn online. És important l’optimització de la plataforma de difusió així com el seu manteniment i la dinamització de continguts.

On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 936 798 759 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es