Pressupost per vídeo corporatiu, preu de vídeo d'empresa

Presupuesto video BarcelonaEl primer treball pel nostre equip consisteix en traduir els conceptes de la marca del client en continguts òptims per la producció d'un vídeo d'empresa. A partir del missatge a transmetre i el públic objectiu definim el format i estil més adequats, el contingut, l'estructura, blocs temàtics, locució, capçaleres, títols, gràfics i finalment efectes especials. El més normal és que els nostres clients no tunguin prou experiència per desenvolupar un guió ni decidir els continguts idonis per la producció audiovisual.

Donat que planificar el vídeo és la part més essencial del procés, a Onvideo disposem d'un equip de professionals habituats a traduir conceptes empresarials en projectes audiovisuals. Per confeccionar un pressupost hem de contemplar diversos punts:

Durada, la durada del vídeo ha de ser un equilibri entre la informació que transmet i l'interès o l'atenció que hi presta l'usuari. Un vídeo per exposar en una fira professional, una presentació o complementant una ponència pot arribar als 10 minuts o més, però si és per incrustar en un email o a la pàgina corporativa rarament arriba als 2 minuts. Just el temps per no arribar a saturar. A Internet som tots molt impacients i volàtils..
Idiomes: sempre ha d'haver-hi un idioma preferit, però una o més traduccions amb locutors natius facilitaran la comprensió del vídeo i ampliaran la seva cobertura.
Nivell de post-produccuó: efectes sonors, una retolació bàsica, un mapa o un gràfic representa un nivell baix de postproducció. A partir d'això es pot augmentar el nivell de dedicació fins a gràfics complexos, animacions, 3D, locució off  etc.
Desplaçaments per rodar: quan cal filmar a la seu d'una empresa o alguna altra localització hem de moure un equip tècnic i humà. En el cas de gravacions d'estudi, a Onvideo disposem d'estudis propis d'àudio i vídeo per tal de reduir costos i tenir més independència i flexibilitat.
Música d'ambentació: Sempre. Des de la que podem trobar gratuïta de bancs de música fins a temes actuals que cal pagar-ne els drets de reproducció
Conversió. Depenent de l'ús del vídeo caldrà convertir l'arxiu generat a diferents formats.
Preses o plànols especials, l'ús de grues, vistes aèries etc pot aportar gran espectacularitat però incrementen molt el preu. Altres recursos resulten sovint més rendibles.
Entrevistes o testimonis, cada un necessita un tractament d'il·luminació i de vegades localització diferent, i amb dependència de disponibilitat de les persones implicades, però és un recurs que genera confiança i proximitat a la marca.
Tots aquest punts han de quedar reflexats en un detallat guió escrit que sempre consensuem amb el client. Com més definit estigui el guió més precís serà el pressupost previ a l'execució i estalviarà temps i pressupost.
Li oferim una pàgina amb algunes solucions vídeo amb preus precalculats que el poden orientar   Solucions vídeo d'empresa


On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 936 798 759 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es