Producció de vídeo.5 nivells de preu segons el pressupost

Producción vídeo

A tots ens agradaria tenir a la nostra web d’empresa una producció tipus Hollywood, però això no és factible per la gran majoria de companyies. Per donar una idea del que cal pagar per una producció de vídeo i elaborar un pressupost realista ho hem esquematitzat en 5 categories, des de una molt bàsica fins a altament sofisticada, incloent-hi uns preus orientatius.

 Amateur

Amb un equipament bàsic de tipus domèstic podem filmar i editar el nostre propi vídeo. Sense una gran il·luminació ni so, però per situacions en les quals la qualitat no és especialment important per la funció que tenen. El perill, és clar, és fer-ho en situacions en les quals podria arribar a perjudicar la nostra imatge. Cost per una producció 2-3 minuts de vídeo : zero (sense comptar l’equipament)

Semi-professional
Un vídeo càmera (no professional) amb certa experiència com a usuari de càmera i edició amb el software pot produir un vídeo decent. Els resultats poden variar moltíssim, depenent de les capacitats del càmera i disponibilitat de temps. El resultat pot ser competent, però sense l’acabat polit i sense el mateix interès que un producte professional. Aquesta mena de vídeo pot ser útil per blogs, registre d’activitats o ús intern. Usualment no té prou qualitat com per ocupar un lloc preeminent a la nostra web. Cost per 2-3 minuts de vídeo : 300 – 1000 €

Professional
Arribats a aquest nivell cal disposar d’un equip de professionals amb certa experiència en l’ús de càmera i eines professionals. No hi dedicarem tan temps com en nivells superiors ni l’experiència de nivells prèmium, però es pot produir un vídeo frapant, creïble, que no farà saltrar aplaudiments però sense deixar-nos malament. Aquest tipus de vídeo és apropiat per testimonis de clients, descipcions de serveis o vídeos corporatius. Cost per 2-3 minuts : 1000 – 5000 €

Prèmium
El vídeo Prèmium combina un talent d’alt nivell amb eines d’alta gamma. L’equip inverteix més temps en la planificació, post-producció, edició i acabat el producte que no es fa generalment, amb un producte que realment emociona. Aquest és el producte que eventualment guanya premis, amb una història convincent que enganxa a l’espectador. S’inverteix en un nivell prèmium només quan cal cridar l’atenció de persones, explicar la història de la companyia, presentar un atractiu testimoni o reclutar persones estupendes dintre d’un entorn molt competitiu. Cost per uns 2-3 minuts de vídeo : 5.000 – 30.000€

Hollywood
De fet, no cal viure a Holliwood per crear una excel·lent producció de gran categoria. Només cal diners, molts diners. Això és vídeo i del millor, i només grans firmes multinacionals són capaces d’invertir-hi sumes així de grans i esperar-ne un retorn també gran. Arribats a aquest nivell es pot incorporar grans equips de planificació per desenvolupar el concepte creatiu, els guionistes i les millors eines com càmeres, il·luminació, lloguer d’estudis, art, localitzacions, efectes especials en mans de creatius amb talent i experiència. Si vostè té el pressupost, utilitzi’l per fer un anunci d’alt nivell, campanyes virals o una contundent presentació o campanya de marketing per la seva companyia. Cost per 2-3 minuts de vídeo : 100.000 – 1.000.000+ €

- En certa manera  aquestes categories són arbitràries, però ens proporcionen un marc orientatiu per meditar sobre els objectius i pressupostos de forma apropiada a l’hora de projectar un vídeo corporatiu per la nostra marca
Més nformació a SOLUCIONS VÍDEO PER EMPESES

 

On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 936 798 759 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es