Imprimir aquesta pàgina

Continguts vídeo per empreses

video empresa Contingut, contingut, contingut....i si és vídeo millor !
Cada vegada són més les empreses que són conscients dels beneficis que suposa generar continguts: informació fesca, útil i interessant on primi l'originalitat i la qualitat. Moltes empreses opten per l'externalització o subcontractació d'aquests serveis per tal d'oferir als seus usuaris una millor qualitat i regularitat de publicació.

Així prop d'un 70% de les empreses amb presència online tenen previst subcontractar al menys una empresa per aquesta tasca durant els propers mesos, mentre que només un 12% no tenen iniciatives per augmentar o millorar els continguts. Dintre de les diverses iniciatives per aconseguir aquesta millora està en primer lloc el videomarketing, amb un 34% de responsables que confirmen el propòsit de contractar algun expert en la creació de contingut audiovisual. En segon lloc tenim els blogs, que de nou acaparen el protagonisme, i que aprox. el 18% de petites empreses tenen previst posar en marxa enguany.

Evidentment no podem deixar de banda les xarxes socials. Per la seva gestió cada vegada més empreses externalitzen a través d'empreses especialitzades. Prop d'un 17% de firmes ja encarreguen aquesta tasca a empreses o professionals externs, que poden oferir un servei integral per a la gestió de la pròpia web corporativa així com de les pàgines en les diferents xarxes socials.

Malgrat no ocupar un primer lloc, el segment del marketing de continguts que més està s'està valorant els darrers mesos és el generat de forma exclusiva per a l'entorn mòbil, bé sigui a través de webs especialitzades per als nous dispositius o a través d'aplicacions específiques. Allà el vídeo està reflexant una corba ascendent que caldrà tenir molt present en els propers anys. El videomarketing s'imposa per la seva versatilitat en totes les plataformes i la seva facilitat de compartcició i difusió.


ONVIDEO és una productora d'audiovisuals de Barcelona especialitzada en aquest tipus de continguts, per promocionar i presentar tota mena d'ofertes i d'empreses.