Producció vídeo per empresa, primers passos.

Presentació vídeo

El vídeo està sent adoptat cada dia més per les empreses i no només en l’entorn B2C sinó també B2B.

Hi ha moltes marques que ara mateix projecten incorporar contingut audiovisual a la seva pàgina corporativa, a la pàga principal, blog corporatiu. Existeixen uns passos comuns en la producció de vídeo d’empresa amb independència del producte ofertat, entorn o pressupost.

 

Primer que tot la gran pregunta: PER QUÈ? N’hi pot haver moltes de raons que porten a disposar d’un o més vídeos d’empresa: donar una imatge adequada de l’empresa, tenir un material per presentacions o fires, donar suport a una campanya de marketing offline…
Objectiu del vídeo, aquest pot ser el mateix que la pregunta anterior però potser no. És promordial marcar-se un sol objectiu per cada vídeo a produir, un únic missatge i aquest pot ser per exemple:

-Augmentar la consciència de marca
-Educar a fons sobre nuestra oferta
-Mostrar les bondats del nostre producte o servei 
Públic objectiu A qui dirigim el nostre vídeo? Com més precisa sigui la resposta, molt millor, per tal de poder definir millor l’estil del missatge, el seu to i també la durada.
Actius disponibles Sovint a l’empresa es disposa d’actius molt útils, com ara fotografies de qualitat, algun dels treballadors o executius que resulta carismàtic davant la càmera, una esplèndida oficina o una seu corporativa amb personalitat. Serà bo comptar amb elements així en la produció, i si es fa amb mesura dóna molta credibilitat i pot estalviar-nos molt temps i diners.
Pressupost. Si l’objectiu és una producció audiovisual interessant i fresca caldrà repartir el pressupost entre filmació d’alta qualitat de vídeo, gràfics professionals, música, gravació de veu en off etc. Si el pressupost no és gaire gran caldrà recórrer a petites productores locals interessades en millorar el Reel propi, però que disposin a l’hora d’equip per no haver d’externalitzar tasques. Proposar un paquet de feina amb futures produccions pot resultat atractiu.
Programa. Un cop triada la productora audiovisual ja es pot elaborar el guió i el pla de treball del projecte.
Missatge. Aquest és la part més important, cal pensar en emetre el missatge correcte, sobretor sense caure en voler dir massa coses o que resulti massa llarg. Cal tallar amb valentia tot allò que pot resultar supelflu, reincident o que distreguin l’atenció de l’usuari.
Creativitat. Un cop tenim el què s’ha de dir cal anar al "Com", en aquesta etapa es defineix l’estil visual i d’àudio òptim per tal de fer arribar el missatge a les persones adequades i pel camí correcte. Compleix això amb els objectius, pressupost, públic, missatge i calendari? Si no és així cal fer un nou esquema de treball.
Reunions entre les parts per tal de comentar els elements del projecte i fer una llista d’aprovació, però sempre reunions limitades i programades, o poden resultar contraproduents.
Llum verda! Un cop definits tots aquests punts: endavant amb el projecte. La dedicació invertida en el guió i preparació pot resultar ingrata però estalvia maldecaps, temps i diners, de manera que esdevé un element crucial.


Onvideo produccions vídeo en  sabem d'aquestes coses i podem oferir a la seva empresa la solució audiovisual òptima a les seves necessitas, producte i pressupost.
Consultin's


On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 936 798 759 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es