Producció de vídeo corporatiu

El vídeo corporatiu és una eina bàsica a l'entorn social i empresarial, serveix com a targeta de presentació online d'una marca. Una targeta que treballa 24/7 amb cobertura global. L'objectiu és mostrar una imatge general de l'empresa i donar a conèixer la seva activitat, objectius i projectes i especialment tot allò en què destaca. Pretén generar una imatge que resumeixi la filosofia i els valors de l'empresa en el seu entorn, les qualitats diferenciades respecte a la competència. Es tracta de transmetre uns valors sense necessitat d'explicar-los, que això ho fa la publicitat.

El vídeo corporatiu pot difondre's a través de la pròpia web per tal de fer-la més atractiva i dinàmica. El seu contingut s'assimila molt millor que el text equivalent. El seu missatge podrà així arribar directament als usuaris i grups d'interès, inclús d'altres països. En definitiva un audiovisual que si és de prou qualitat servirà com a vehcicle per ser utilitzat en presentacions de directius, accionistes i en general presentar la marca o organització tant en entorns digitals (Internet, mòbils, tablets) com tradicionals (presentacions, fires, reunions, convencions...)
El vídeo corporatiu ha de fer ènfasi en el component humà de l'empresa per tal de guanyar proximitat i credibilitat. És per això que s'hi incorporen testimonis de clients, col·laboradors i altres persones, així com imatges de les seves instal·lacions, dels productes, gràfica complementària, etc.

Onvídeo disposa de tots els mitjans tècnics i humans per produir el seu vídeo corporatiu o d'altra mena per l'empresa. Veure també : Solucions vídeo per empresa

On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 936 798 759 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es