Video per empresa (16)

video empresa Contingut, contingut, contingut....i si és vídeo millor !
Cada vegada són més les empreses que són conscients dels beneficis que suposa generar continguts: informació fesca, útil i interessant on primi l'originalitat i la qualitat. Moltes empreses opten per l'externalització o subcontractació d'aquests serveis per tal d'oferir als seus usuaris una millor qualitat i regularitat de publicació.

YouTube per a PIMES: alguns errors comuns

1) Basar-se només en el número de visitesVideos en YouTube

Encara  que algunes firmes esperen amb YouTube arribar a milers de visites, aquest no és un paràmetre que mesuri l’èxit. És la participació el que compta, el temps invertit en la visualització del vídeo i sobretot si s’ha compartit a les xarxes socials. Considerar només les visites correspon a un concepte antiquat de marketing.
Importa generar comentaris, converses i comparticions. Això sí que mesura la penetració del vídeo.

Pàgina 2 de 2

On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 932 108 101 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es